top of page

שנת 2022 היתה שנת הגשמה עבורי כמתחרה,זכיתי בשתי הקטגוריות שלי באליפות העולם לפיתוח גוף טבעי ודרגתי מקום 5 בעולם.לכתבה המלאה